top of page

Jocs Tradicionals

Juegos de cumpleaños

Cucanyes

El joc tradicional és un joc que ha estat transmès de pares a fills, normalment per via oral. Es poden realitzar diverses classificacions dels jocs tradicionals a l'educació Física en funció dels paràmetres següents: habilitats motrius, qualitats físiques i material emprat. Així s'obtenen les classificacions següents: habilitats motrius: jocs de saltar, jocs de precisió, jocs de carrera, joc de llançament. qualitats físiques: jocs de força, jocs de velocitat. material emprat: jocs de corda, jocs de pilota, jocs de bitlles, jocs de xanques.

Tallers

Los huevos de pintura

Taller Creatiu
Tallers infantils adaptats a temàtiques.

Un taller de creativitat que és una dinàmica que es realitza en grup per promoure el pensament creatiu en un equip amb l'objectiu de generar idees noves al voltant d'un repte i desenvolupar una proposta d'innovació que aporti una nova solució útil per a un usuari objectiu.

bottom of page